Wgrywam...
Nasze usługi

Świadczymy usługi wsparcia pozyskiwania środków z Unii Europejskiej

Analiza rynku
Przygotowujemy analizę dotyczącą rynku i konkurencji
Innowacyjność
Jeśli projekt tego wymaga, przygotowujemy analizę innowacyjności produktowej lub procesowej projektu.
Analiza finansowa
Tworzymy analizę finansową bazując na otrzymanych danych oraz naszych analizach rynkowych.
Przygotowanie budżetu
Opracowujemy budżet w oparciu o analizę finansową, zgodnie z kryteriami i limitami konkursu.
Przygotowanie wniosku
Przygotowanie wniosku i załączników, z uwzględnieniem charakterystyki i wymagań konkretnego konkursu.
Rozliczanie projektu
Prawidłowe rozliczenie projektu jest kluczowe, aby ograniczyć ryzyko zwrotu części lub całości środków.

Nie ma na co czekać!

Wystartowała nowa perspektywa finansowa i atrakcyjne programy